//////

Fundusze na rozwój szkolnictwa wyższego

Panuje przekonanie, że w naszym kraju szkolnictwo jest na bardzo wysokim poziomie, daleko przekraczającym nawet kraje zachodnie. Teza ta jest prawdziwa może tylko w pewnym stopniu i dotyczy przede wszystkim szkolnictwa na poziomie podstawówki, gimnazjum, a czasem liceum. Nie można jednak powiedzieć, że możliwości edukacyjne polskich studentów są równie duże. Głównym problemem w tym zakresie są finanse, a właściwie ich brak, uniemożliwiający organizację przedsięwzięć naukowych. I w tym miejscu podobnie jak w przypadku, gdy chcemy rozwinąć własny biznes, bardzo pomocne okazują się środki unijne. Pozyskanie takiego funduszu to czysta ekonomia, są odpowiednie wymagania, które trzeba spełnić, wykonać zamierzone cele i przedstawić osiągnięte rezultaty i wnioski. A wtedy nie ma już problemu z prowadzeniem badań naukowych, organizacją konferencji czy szkoleniami. Unia bardzo chętnie wspiera takie pomysły, tylko trzeba z takiej pomocy chcieć korzystać i trochę się postarać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *