//////

HISTORIA EKSPLOATACJI ROPY I GAZU

Dość rozpowszechnione było także stosowanie ropy jako uniwersalnego lekar­stwa, również w czasach nowożytnych. Pierw­sze na świecie dwa szyby, które stały sią po­czątkiem przemysłowego wydobycia i wyko­rzystania ropy zostały założone w Polsce przez Ignacego Łukasiewicza w miejscowości Bobrka koło Krosna. Był to rok 1852. W ko­palni Bobrka wydobywano (ręcznie) 50 t ropy naftowej na miesiąc. Była ona przerabiana w położonej w pobliżu destylarni Chorkówka. Dnia 31 lipca 1853 r. nafta otrzymana z tej podkarpackiej ropy po raz pierwszy w historii została użyta do oświetlenia. Tego dnia zapa­lono lampy naftowe w Szpitalu Głównym we Lwowie. W dziejach świata rozpoczęła się no­wa epoka, epoka nafty. W 1859 roku pierwszy szyb zbudował w Tek­sasie Amerykanin Edwin Drakę. Nastąpił ży­wiołowy rozwój wydobycia ropy na świecie, które mniej więcej podwajało się co 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *