//////

INTERESUJĄCE MAŁE MORZA

Bardzo interesujące pod względem złóż ro­py są małe morza, do których można zaliczyć takie akweny jak: Zatoka Meksykańska, Mo­rze Czarne, morza:   Śródziemne,  Bałtyckie, Czerwone, Południowochińskie, Japońskie i południową część Morza Beringa. Szczegól­nie obiecujący jest rejon Zatoki Meksykań­skiej.Przykładem mórz, których część dna stano­wi szelf kontynentalny i dobrze rokujących, jeżeli chodzi o wydobycie ropy, może być Mo­rze Północne już obecnie stanowiące specjalny rozdział w historii eksploatacji ropy naftowej o  szczególnym znaczeniu dla Europy. Do mórz obiecujących pod względem prawdopodobień­stwa obecności złóż ropy należą także: Adria­tyk, morza:  Wschodniochińskie, Karskie, Łaptiewów, Wschodniosyberyjskie,  Czukockie i północna część Morza Beringa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *