//////

Gospodarka w rękach ekonomistów

W czyich rękach powinna być gospodarka światowa? Czy to rząd wybrany drogą demokratyczną powinien decydować o naszym być, albo nie być? Najlepszym rozwiązaniem są ekonomiści i zaraz wyjaśnimy z jakiego powodu. Przede wszystkim ich profesjonalna wiedza połączona z odpowiednimi przepisami może zagwarantować przeciętnemu człowiekowi o wiele lepsze perspektywy. Rząd, który nie kieruje się pomysłami ekonomistów po prostu wiele traci, ale największą krzywdę jak zwykle odnoszą i tak pospolici obywatele, którzy często przez źle dobrane gospodarczo przepisy cierpią biedę. Gospodarka w rękach ekonomistów to marzenie teoretyczne, ale niestety praktycznie niemożliwe do wykonania bez świadomości potęgi jaką niesie ze sobą sztuka gospodarowania. Dopiero ludzie, którzy zrozumieją na jakich zasadach funkcjonuje pieniądz są w stanie się do tego specjalistycznie odnieść. Podsumowując, gdyby ekonomiści rządzili gospodarką na pewno żylibyśmy znacznie lepiej, ponieważ wiedza na temat potrzeb społeczeństwa byłaby wykorzystywana w praktyce, a państwo musiałoby się w pewien sposób dopasować do ludzi. Potrzeby w tym punkcie istnieją i dobrze by było, aby ktoś się nimi zainteresował.

Cywilizacja oparta na długu

Kredyty ludzie zaciągają z różnych przyczyn. Najczęściej jednak wynika to z chęci zakupu czegoś na co w tej chwili lub nawet nigdy człowiek nie będzie mógł sobie pozwolić. Przykład nieruchomości będzie tutaj najbliższy. Dług rządzi nami od bardzo dawna i co ciekawe zapewne nigdy nie będzie możliwości jego spłaty. Ludzie po prostu przyzwyczaili się już do tego, ze zegar długu cały czas rośnie, a zadłużenie w końcu przerośnie możliwości jego kontrolowania. Co w takim wypadku spodka gospodarkę? Można powiedzieć, że życie będzie toczyć się dalej, a dług po prostu zostanie zrestrukturyzowany, co oznacza ni mniej ni więcej utratę kapitału przez kredytodawców. Cywilizacja oparta na pustym pieniądzu nie może przetrwać w takim kształcenie zbyt długo, ponieważ nieefektywny system zawsze dąży do destrukcji, a najwięksi ekonomiści od dawna sygnalizują tego typu problemy. Podsumowując, życie z długami nie jest najbezpieczniejsze, ponieważ jest to tak naprawdę najszybsza droga do bankructwa. Faktem jest, że nasza cała konsumpcyjna cywilizacja opiera się właśnie na długu i tylko kwestią czasu jest, aż urośnie od do rozmiarów, których nie będzie się dało spłacić w żaden sposób.

Badanie natury recesji

W ostatnim czasie recesja i wielki kryzys przyczyniły się do niemal masowego przekonania opinii publicznej o odpowiedzialności wspólnej elit finansowych, które swoimi inwestycjami niejednokrotnie wprost ryzykowały całą stabilnością finansową licznych gospodarstw domowych, jak i elit politycznych, które często zaciągały miliardowe kredyty na spełnienie swoich irracjonalnych postulatów ekonomicznych. I chociaż rzeczywiście wskaźniki makroekonomiczne kraju wspieranego pieniędzmi zza granicy dość szybko zachęcały wszystkich do wydawania a dalsze pompowanie gotówki w krwioobieg danego systemu finansowego przynosił dalszy wzrost – z czasem przychodzi moment spłaty zobowiązań. A ponieważ często miliardowe akcje sprzedaży obligacji skarbowych opierają się głównie na sprzedaży papierów na okres pięciu lub dziesięciu lat – politycy łatwo zapominają o tym, że za kilka lat przyjdzie oddać wszystko z procentem. Gdy gospodarka nie rozwinęła się przez tę dekadę – nie jest w stanie oddać takich pieniędzy.

Sposoby na ciężki kryzys

Problemy ekonomiczne licznych krajów być może i zaczęły się od nierozsądnego wydatkowania i pożyczania miliardów poprzez sprzedaż obligacji na pięć czy dziesięć lat, bez umiejętnego przygotowania planu inwestycji i rozwoju na te pięć czy dziesięć lat. Oczywiście niejeden kraj skutecznie pożyczał miliardy na rozwój przemysłu, finansowanie własnych badań, naprawę infrastruktury, by po latach spokojnie oddać pożyczone pieniądze z nawiązką i cieszyć się coraz większym zainteresowaniem inwestorów giełdowych. Wiele krajów ma jednak dzisiaj ekonomiczny problem nie z tytułu samego zaciągania pożyczek, ale całkowitej nieodpowiedzialności elit politycznych, które coraz częściej krytykowane są mocniej od inwestorów giełdowych czy bankowych analityków i maklerów. Okazuje się bowiem, że odsunięcie rządu od władzy nie daje nic, gdyż opozycja także nie jest kompletnie merytorycznie gotowa do rządzenia. I w takich warunkach demokracje liberalne coraz częściej stają przed ważącymi na całej ich przyszłości decyzjami.

Fundusze na rozwój szkolnictwa wyższego

Panuje przekonanie, że w naszym kraju szkolnictwo jest na bardzo wysokim poziomie, daleko przekraczającym nawet kraje zachodnie. Teza ta jest prawdziwa może tylko w pewnym stopniu i dotyczy przede wszystkim szkolnictwa na poziomie podstawówki, gimnazjum, a czasem liceum. Nie można jednak powiedzieć, że możliwości edukacyjne polskich studentów są równie duże. Głównym problemem w tym zakresie są finanse, a właściwie ich brak, uniemożliwiający organizację przedsięwzięć naukowych. I w tym miejscu podobnie jak w przypadku, gdy chcemy rozwinąć własny biznes, bardzo pomocne okazują się środki unijne. Pozyskanie takiego funduszu to czysta ekonomia, są odpowiednie wymagania, które trzeba spełnić, wykonać zamierzone cele i przedstawić osiągnięte rezultaty i wnioski. A wtedy nie ma już problemu z prowadzeniem badań naukowych, organizacją konferencji czy szkoleniami. Unia bardzo chętnie wspiera takie pomysły, tylko trzeba z takiej pomocy chcieć korzystać i trochę się postarać.

Sytuacja ekonomiczna w rękach specjalistów

Jesteśmy dosyć specyficznym narodem. Łatwo to stwierdzić, kiedy spojrzy się na zachowania Polaków z boku. Jesteśmy szczególnie mądrzy we własnym mniemaniu. Na każdym kroku wyśmiewamy poczynania innych osób rzucając jak z rękawa rozwiązaniami, które sami byśmy wdrożyli w życie na miejscu drugiej osoby. Tak dzieje się w szczególności, gdy mowa jest o poczynaniach rządu. Mało kto z nas zna się na polityce, gospodarce i ekonomii, a zachowujemy się, jakbyśmy z każdej z tych dziedzin napisali przynajmniej doktorat. Każdy obywatel zna przepis na to, jak polepszyć sytuacje ekonomiczną kraju. Jednakże nikt z nas nie liczy się ze skutkami, jakie dane posunięcie mogłoby przynieść. W rządzie nad takimi rozwiązaniami rozmyślają specjaliści, ludzie którzy tym dziedzinom poświęcili wiele lat swego życia. Jeśli tylko tym specjalistom od finansów, ekonomii i gospodarki damy dojść do głosu, nasz kraj będzie miał szansę na to, aby zacząć wychodzić z kryzysu. Jeśli polska gospodarka się ruszy, poprawią się finanse przeciętnego Polaka.

Strach przed własnym biznesem

W naszym kraju żyje się trudno. Kłody pod nogi rzuca nam prawo, które na każdym kroku komplikuje nawet najprostsze (zdawać by się mogło) sprawy. Tak samo trudno jest polskim przedsiębiorcom. Ciężko jest zdobyć kapitał potrzebny na start. Ciężko jest od samego początku zarabiać tyle, aby wystarczało na składki ubezpieczeniowe, podatki i inne wymagane opłaty, a przy tym oczywiście, aby wystarczyło na życie samemu przedsiębiorcy (plus jego rodzinie). Nic więc dziwnego, że tak wielu młodych ludzi woli pracować na kogoś. Absolwenci nawet najlepszych kierunków zatrudniają się za śmieszne pieniądze, nierzadko jest to nawet najniższa krajowa. Wolą stała posadę za marne grosze niż ponosić ryzyko związane z własnym przedsiębiorstwem. Młodzi ludzie często po studiach mają już pierwszy do spłacania kredyt, nie chcą więc ładować się w niepewne interesy, które mogą nie generować zysku przez długi czas. Cały problem leży w mentalności Polaków, którzy boją się być odpowiedzialnym za własną pensję. Aby to zmienić, należałoby od dzieciństwa wpajać swym latoroślom całkiem nowe zasady.

Inwestuj na giełdzie

Gra na giełdzie od wielu lat uchodzi za jeden z najbardziej skutecznych sposobów na to, by w szybkim tempie znacząco zwiększyć ilość swoich funduszy. W wielkim uproszczeniu polega na tym, by kupować akcje spółek akcyjnych, a następnie sprzedawać je z zyskiem – nie zawsze jednak to się udaje, lecz kiedy inwestycja przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, nasze zyski mogą być bardzo wysokie. Aby wiedzieć, które akcje kupić z całą pewnością musimy posiadać szeroką wiedzę z zakresu ekonomii oraz wiedzieć, co dzieje się aktualnie w gospodarce i na światowych rynkach – dzięki temu możemy uniknąć sytuacji, kiedy kupujemy akcje które po jakimś czasie okazują się nieopłacalne. Dobry inwestor powinien nie przejmować się wszystkimi nastrojami panującymi na giełdzie, niezależnie od tego, czy chodzi o panikę, czy też przesadny optymizm i każdą decyzję podejmować w oparciu o swoje doświadczenie oraz przeczucie – tylko tak grając na giełdzie można osiągnąć naprawdę dużo, zarabiając ogromne pieniądze w stosunkowo krótkim czasie.

Wszystko na temat spółek

Zanim postanowisz otworzyć swój biznes zastanów się czy wszystko masz już gotowe. Zacznij od kupna lokalu, zrobienie wstępnego kosztorysu jeździ o remonty i zakup sprzętu. Następnie sporządź odpowiedni biznes plan i zastanów się nad forma jej prowadzenia. Firma jednoosobowa nie jest tak do końca odpowiednia forma prowadzenia swojego biznesu. Niesie ona za sobą wiele niebezpieczeństwa. Po pierwsze firma musi na siebie zarabiać. Na początku nie zawsze tak jest, że od razu przynosimy dochody. Następnie po wypełnieniu określonego zakresu pracy musimy zapłacić to z własnej kieszeni. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pokryć strat dług przechodzi na żonę czy dzieci. W ten sposób nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy obciążeni jakąś karą bo firma nie działa tak jak powinna. Warto się zastanowić czy stworzyć spółki ze znajomym czy z kimś z rodziny. Wyróżniamy przede wszystkim spółkę jawną, cywilną, komandytową, spółdzielnię, partnerska czy komandytowo –akcyjną. Rozwiązań jest wiele. Wybierz taka, która będzie Ci najbardziej odpowiadała. Zgłoś ją do sądu rejestrowego. Firma musi mieć nazwę, siedzibę, adres, imiona i nazwiska osób wchodzące w skład tej firmy.