//////

PORÓWNANIE ZASOBÓW

Ropa naftowa jest bogactwem bardzo nie­równomiernie rozdzielonym między poszcze­gólne regiony i kraje. Zasoby Chin np., kraju skupiającego 22% ludności świata, wynoszą j zaledwie 2,5% zasobów światowych, podczas gdy Arabia Saudyjska mająca mniej niż 0,2% ludności świata posiada blisko 30% świato­wych zasobów ropy. Ropa znajduje się przy tym nie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Największe złoża skoncentrowane są na Bliskim Wschodzie, którego potrzeby własne są znikome. Europa Zachodnia — poważny kon­sument ropy — jest bardzo uboga w jej złoża.Te nierównomierności i dysproporcje były i są przyczyną wielu napięć i konfliktów między­narodowychStany Zjednoczone (mimo wysokiego wydo-j bycia własnego), Europa Zachodnia i Japonia  muszą importować znaczne ilości ropy. Jaki jest procentowy udział poszczególnych regionie odgrywając większej roli w światowym obrocie ropą naftową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *