//////

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Na początku drugiego dziesięciolecia XX w. (i tylko wtedy) polskie Podkarpacie było za­uważalnym producentem ropy naftowej, dając blisko 5% wydobycia światowego.Przemysł wydobywczy rozwijał się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Ro­sji. W pierwszym dziesięcioleciu XX w. poja­wiła się pierwsza ropa wydobyta w rejonie Morza Karaibskiego, po roku 1920 rozpo­częto wydobycie na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Krajem przodującym w wydobyciu ropy naftowej były przez ponad 100 lat Stany , Zjednoczone (z wyjątkiem okresu około 1900 r., kiedy krótko na pierwszym miejscu zna­lazła się Rosja). Przez dziesiątki lat uzyski­wano tam ponad 60% całego wydobycia świa­towego.Po II wojnie światowej coraz większego znaczenia zaczyna nabierać Bliski Wschód, który w 1965 r. zdystansował inne regiony, dając 27% wydobycia światowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *