//////

TRUDNA DOSTĘPNOŚĆ

Trudno dostępne rejony Arktyki i Antarktydy również uważa się obecnie za roponoś- ne, jednak ich ewentualna eksploatacja będzie niezwykle trudna zarówno ze względów tech­nicznych, jak i technologicznych. Większość zasobów ropy położona jest na głębokości nie przekraczającej 3000 m.W miarę postępu badań zwiększa się zakres penetracji pionowej. Wiercenia prowadzone są na coraz większych głębokościach. Rekord ro­ku 1974 wynosił 12 500 m (Stany Zjednoczo­ne). W ZSRR wiercenia doświadczalne siępały w tym czasie 15 000 m.W Polsce dobrze zbadane obszary leżą na głębokości 2000-—3000 m. Obecnie wyłania się potrzeba wykonania wierceń głębszych, poni­żej 4000 do 6000 m. Warto przy okazji zdać sobie sprawę z kosztów takich wierceń na na­szym terenie oraz czasu, który jest potrzebny na ich wykonanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *