PODZIAŁ BUDŻETÓW

W taki sposób po­dzielone są np. budżety: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdyż szef te­go resortu jest jednocześnie ministrem właściwym do spraw informa­tyzacji,Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w którym trzeba było do­datkowo wyodrębnić budżet działu „Łączność”,Ministerstwa Rolnictwa, gdyż szef tego resortu jest jednocześnie ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz do spraw rozwo­ju wsi.Zasady wyodrębniania odrębnych części dla każdego działu administra­cji rządowej nie zachowano w jednym przypadku, tworząc wspólną część budżetową dla trzech działów: „Budżet”, „Finanse publiczne” i „Instytucje finansowe”, których dysponentem jest Minister Finansów. Połączenia tego dokonano bez podstawy prawnej. Części budżetowe tworzy i znosi Minister Finansów. Aktualny układ czę­ści budżetowej określony jest rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dys­ponentów

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Tomasz i pracuje jako księgowy. Prowadzenie bloga to moje hobby. Dużo czytam o księgowości i biznesie bo to niezbędne w mojej pracy, na blogu umieszczam dla Was w skrócie najciekawsze informacje.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga, jeśli masz jakieś problemy czy niejasne informacje to skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz, a postaram się Ci pomóc!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.