POZA STRUKTURĄ DZIAŁÓW

Poza strukturą działów pozostają np. sprawy należą­ce do prezesów (kierowników) urzędów centralnych podległych bezpośred­nio Premierowi.Do  koncepcji organizacyjnej administracji rządowej dostosowano układ budżetu państwa. Od 1999 r. obowiązuje zasada (powtórzona w usta­wie o finansach publicznych z 2005 r.), iż dla każdego działu administracji rządowej (z jednym wyjątkiem) tworzy się odrębne części budżetowe.W efekcie tych zmian w klasyfikacji części budżetowych, wprowa­dzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, wy­różnić można kilka różniących się charakterem rodzajów części budżeto­wych. Są to:części odpowiadające urzędom organów władzy państwowej, kontro­li i sądownictwa niezależnym od administracji rządowej,części odpowiadające działom administracji rządowej,części odpowiadające organom administracji rządowej podporządko­wanym bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów i właściwym w spra­wach niezaliczonych do żadnego działu administracji rządowej,części odpowiadające wojewodom,części odpowiadające innym jednostkom organizacyjnym — Za­kładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,wyliczone w art. 103 ust. 2 ustawy o finansach publicznych częścispecjalne”, których dysponentem jest Minister Finansów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Tomasz i pracuje jako księgowy. Prowadzenie bloga to moje hobby. Dużo czytam o księgowości i biznesie bo to niezbędne w mojej pracy, na blogu umieszczam dla Was w skrócie najciekawsze informacje.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga, jeśli masz jakieś problemy czy niejasne informacje to skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz, a postaram się Ci pomóc!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.