SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Dane dotyczące gospodarki środkami publicznymi, zawarte w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych sektora publicznego, z oczywi­stych względów nie mogą być bezpośrednio wykorzystywane przez organy nadzorujące jako źródło informacji o przebiegu wykonania budżetu i stanie finansów sektora. Musi więc istnieć system, który dane z ksiąg rachunko­wych będzie porządkował, agregował i przekazywał do jednostek (instytu­cji) odpowiedzialnych za finanse publiczne. Tym systemem jest sprawoz­dawczość budżetowa. Sprawozdania budżetowe można uważać za uporządkowane i sporzą­dzane w ustalonych terminach i według ustalonych, jednolitych wzorów wyciągi z ksiąg rachunkowych. Zawierają one dane o podstawowych wiel­kościach związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi, a więc o:dochodach realizowanych przez poszczególne jednostki,zaciągniętych zobowiązaniach i dokonanych wydatkach,stanie środków pozostających na rachunkach jednostek,stanie zadłużenia,a także o innych wielkościach charakteryzujących działalność jednostek or­ganizacyjnych sektora publicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Tomasz i pracuje jako księgowy. Prowadzenie bloga to moje hobby. Dużo czytam o księgowości i biznesie bo to niezbędne w mojej pracy, na blogu umieszczam dla Was w skrócie najciekawsze informacje.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga, jeśli masz jakieś problemy czy niejasne informacje to skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz, a postaram się Ci pomóc!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.