ZAKRES SPRAW

Oprócz tego istniało kilka części budżetowych utworzonych w celu wy­odrębnienia wydatków na pewne zadania państwowe (subwencje, obsługa długu, rezerwy budżetowe), dla których dysponentem był Minister Finan­sów. W ten sposób środki, przyznane Ministrowi Finansów przez Sejm na finansowanie kosztów funkcjonowania resortu, oddzielone zostały od środ­ków, którymi Minister Finansów dysponował na finansowanie zadań ogól- nobudżetowych czy ogólnopaństwowych. Układ ten uległ zmianie po wejściu w życie ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.Działy administracji rządowej są blokami spraw z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą Prezes Rady Ministrów może swobodnie kształtować kompetencje poszczególnych członków Rady Ministrów przy­porządkowując im poszczególne działy (jeden lub kilka). Zakres spraw przypisanych do poszczególnych działów nie obejmuje całości kompetencji administracji rządowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Tomasz i pracuje jako księgowy. Prowadzenie bloga to moje hobby. Dużo czytam o księgowości i biznesie bo to niezbędne w mojej pracy, na blogu umieszczam dla Was w skrócie najciekawsze informacje.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga, jeśli masz jakieś problemy czy niejasne informacje to skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz, a postaram się Ci pomóc!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.